วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสำนักงานใหญ่ นีโอไลฟ์ฯ ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง

      
บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นธุรกิจขายตรงของคนไทย 100 %   เพื่อคนไทย จะได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง  มีแผนรายได้ในการทำธุรกิจแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้พี่น้องคนไทยสามารถสร้างรายได้ จริงๆจากธุรกิจโดยไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน
     
บริษัท นีโอ ไลฟ์ฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ตามหมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่(2)787/2544  โดยมีนโยบายในการจัดตั้งบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


1. ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีและได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์


2. ต้องการสร้างระบบธุรกิจให้เป็นงานอาชีพ เสริมสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชน


3. ต้องการฝึกอบรม สร้างบุคลากร คุณภาพ ให้แก่สังคมอันเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติบริษัท นีโอไลฟ์ฯ ได้ผ่านการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามทะเบียนเลขที่นร.0307/2433       และได้ใบอนุญาตให้เป็น  สถานที่จำหน่ายยาแผนโบราณ ตามทะเบียนเลขที่ 5/2545    บริษัท นีโอ ไลฟ์ฯ มี    สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่  169/98  อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น5  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพ   10400 
บริษัทนีโอไลฟ์ฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีระสิทธิภาพใช้แล้วเห็นผล คุ้มค่า คุ้มราคา จากผลการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาในปัจจุบัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ บริษัทนีโอไลฟ์ฯ สามารถขายตัวเองได้ และเป็นที่ยอมรับเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตนเองอย่างแท้จริง บริษัทนีโอ ไลฟ์ฯ จึงได้ใช้แผนรายได้ที่ง่ายๆ คือ ระบบแผนแบบไบนารี่  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของ ท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล และ ท่านพรรณชนก สุขชุม   2ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทำให้วันนี้ นีโอไลฟ์ฯ เป็นธุรกิจที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่จะเป็นที่พึ่งพิงที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเสาะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิต  ตามสโลแกน   ที่ว่า

" นีโอไลฟ์ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า "

2ผู้ก่อตั้งบริษัท นีโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด